Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Centre d'interpretació de la vida rural

La casa disposa de cisterna, celler, quadra, corral, cups de vi i gra, forn de pa i pica per guardar l’oli. La quadra conserva les menjadores de pedra picada; els cups mantenen la seva estructura original i a la cisterna podem contemplar els muntants del pou per pujar l’aigua.
El conjunt d’espais i edificacions de la Torre té una clara funcionalitat defensiva. Tancat pels quatre costats era un edifici fàcil de protegir. La seva situació privilegiada, a una altitud de 480m. i visible des de diversos indrets, li permetia disposar de contacte visual amb altres llocs habitats de l’entorn.